به گزارش الف، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در واکنش به اظهارات امروز (چهارشنبه) رئیس جمهوری در خصوص قیمت دلار در کانال تلگرامی خود نوشت:

«آقای روحانی امروز گفت "قیمت دلار واقعی نیست و اگر منابع (ارزی) در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌ رسد".

سه سال قبل در کوران تبلیغات انتخاباتی، رِندان سیاست باز و خبره در عملیات روانی، ادعا می کردند اگر روحانی ابقا نشود و رئیسی بیاید، نرخ دلار به ۵ هزار تومان خواهد رسید.

اما در طول یک سال، نرخ دلار هشتصد درصد افزایش یافت و تا بالای ۳۳ هزار تومان هم صعود کرد.

رضا رشید پور ۲ بهمن ۱۳۹۶ در گفت و گوی تلویزیونی از روحانی پرسید "چرا دلار ۴۷۵۰ تومان است؟". و او جواب داد "۴۷۵۰ تومان نیست، وسط دعوا نرخ تعیین نکنید. خیلی پایین تر از این حرفاست و پایین تر هم می آید".

سه سال پس از آن وعده، روحانی می گوید اگر منابع ارزی آزاد شود، قیمت دلار شاید به ۱۵ هزار تومان برسد؛ سه برابر رقمی که با آن، مردم را از تغییر رئیس دولت می ترساندند! اکنون قیمت دلار پنج برابر آن رقم و هفت برابر سال۹۲ است.

روحانی با زبان بی زبانی می گوید وعده اش با رشید پور، مثل بسیاری دیگر از و وعده هایش با مردم، فاقد اعتبار بوده و مصرف تبلیغاتی داشته است.»