الهورد دهقانی نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار الف با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور گفت: برای رفع مشکلات بانکی باید مجموعه نظام، مجلس، دولت و قوه قضاییه تصمیم بگیرند.

وی افزود: مشکل عدم رشد تولید کشور بانک‌ها هستند چراکه بانک‌ها به بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند و به بخش خصوصی با چشم رقابت نگاه می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بانک‌ها باید امانتدار باشند و به خاطر امانتداری از پول مردم مزد بگیرند نه اینکه سود بدهند یا سود بگیرند، گفت: در کشورهای توسعه یافته سود بانکی زیر 2 درصد است اما در ایران چندین برابر محاسبه می‌شود.

دهقانی تأکید کرد: اگر سود بانکی کاهش یابد نقدینگی و پایه پولی به سمت تولید می‌رود در حالیکه وقتی به پول در بانک‌ها 20 درصد سود بدهند تولید رونق نخواهد گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا زمانی که سود بانکی 20 درصد باشد هیچ سرمایه‌داری به سمت تولید نمی‌رود.

دهقانی بیان داشت: باید یک دستورالعملی برای همه بانک‌ها داشته باشیم و همه بانک ها باید به سپرده ها، سود پایینی تخصیص دهند و تسهیلات باید در اختیار تولیدکنندگان باشد.

وی افزود: باید به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنیم در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه در کشور نخواهیم بود.